Tombola

Tombola

Tijdens het ontbijt op zondag 17 maart (vanaf 9 uur) wordt de cheque aan het goede doel 2018 FONDS DANICK MINNE overhandigd.
De voorzitter zelf, Danick, zal een toelichting geven waarvoor het geld zal worden aangewend.
Tijdens het ontbijt wordt het nieuwe goede doel 2019 bekend gemaakt.

Een welgemeende dank aan de schenkers van de vele mooie prijzen, de medewerkers voor het verkopen van de loten tijdens het festival en last but not least de bezoekers van het ontbijt.

FONDS DANICK MINNE
Een open project waar iedereen welkom is! Aandacht en kansen voor de kinderen van Oostende. Oostende is een stad met veel problemen op sociaal vlak.  De inspanningen op nationaal en regionaal niveau komen vooral de middenklasse te goede.  Het aantal kinderen dat geboren wordt  in een kansarm gezin in Oostende is sterk gestegen.  Uit de cijfers blijkt dat in Oostende 29,6 % van de kinderen geboren wordt in een kansarm gezin.  Onze kuststad is daarmee koploper in Vlaanderen en het aantal steeg tussen 2010 en 2012 van 15,7 %  naar 26,7 %.  Deze tendens zet zich verder. Tussen 2013 van 27,4% naar 29,6%.
Vijf jaar terug, startten wij met enkele geëngageerde Oostendenaars ons Fonds.   Via dienstbetoon,  ervaringen uit het beroepsleven en sociale contacten kwam spontaan een initiatief tot stand die, nu al bijna vijf jaar, met veel enthousiasme en inzet groeit.  Bij de start hadden wij vooral aandacht voor de Oostendse kinderen in kansarme gezinnen.  Stapsgewijs werden wij geconfronteerd met de diversiteit van de maatschappij en in het bijzonder onze stad.  Oostende telt meer dan 170 nationaliteiten.  In samenwerking met verschillende sociaal kindvriendelijke organisaties is ieder kind bij het Fonds welkom.  Zo dragen wij ook bij, wat betreft integratie vanaf jonge leeftijd.  We organiseren evenementen te voordele van de Oostendse kinderen die niet dezelfde mogelijkheden krijgen in vergelijking met andere leeftijdsgenoten.  Met de opbrengst geven we hen iets terug.  Ons streefdoel is 3 mooie evenementen per jaar.   In 2017 zijn wij gestart met een nieuwe actie, inzameling van kinderkledij tot 12 jaar.  Dit resulteerde in een overweldigend succes.  Op vraag van de organisaties waar wij mee samenwerken, wordt de inzameling en verdeling van de kledij, vanaf heden gespreid over het ganse jaar.
De positieve reacties van de kinderen, de ouders en de organisaties geven ons steeds de energie om te groeien in onze doelstellingen.
  • Noteer nu al het Champagnefestival in Bredene op 11, 12 en 13 oktober 2019.